Regulamin

Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma WebBay z siedzibą przy ulicy 3 Maja 22/2c 40-096 Katowice. NIP: 6292488861, REGON: 380296049 (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).

Kupując od NaszyjnikzImieniem.pl zgadzasz się z następującymi zasadami i warunkami. Prosimy o uważne przeczytanie.


Polityka prywatności

Poszanowanie prywatności użytkowników naszej strony ma dla nas ogromne znaczenie. Wszelkie informacje, które zostają przesłane na naszą stronę, bądź zebrane przez “cookie” w czasie Państwa wizyty, są wyłącznie wykorzystywane przez NaszyjnikzImieniem.pl w celu ewidencji Państwa zakupów jak i również w celach promocyjnych. Nie prowadzimy sprzedaży, transferu i handlu informacjami z osobami trzecimi.

Podczas rejestracji na naszej stronie zostaniecie poproszeni o dostarczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu kontaktowego. NaszyjnikzImieniem.pl będzie chronić Twoje dane osobowe. W żadnych okolicznościach nie ujawnimy, ani nie udostępnimy danych osobowych nieautoryzowanym osobom trzecim. „Cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik strony jest zainteresowany. Cookie „pamięta” kim jesteś, eliminując w ten sposób potrzebę ponownej rejestracji przy każdej Twojej wizycie na naszej stronie.


Użycie plików Cookies

NaszyjnikzImieniem.pl umieszcza małe pliki danych, znane jako „cookies”, na komputerach klientów i urządzeniach mobilnych. Jest to standardowa praktyka wszystkich firm internetowych.

Cookies są integralną częścią NaszyjnikzImieniem mając na celu dostarczenia jak najlepszej jakości zakupów online dla wszystkich klientów. Przy włączonej opcji „cookies” NaszyjnikzImieniem może określić zakupy oraz przeglądane produkty wszystkich klientów.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowania tylko wybranych plików cookies. Cookie Policy.


Przesyłki

Wszystkie przedmioty zakupione na NaszyjnikzImieniem.pl są wysłane zgodnie z umową przesyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty i roszczenia dla takich przedmiotów przechodzi na kupującego po naszym dostarczeniu towaru przewoźnikowi.

Korzystanie z serwisu Naszyjnik jest przeznaczony tylko dla osób i podmiotów, mających zdolność do czynności prawnych, w tym zawierania umów w celu zakupu przedmiotów do użytku osobistego lub jako prezent.

NaszyjnikzImieniem oferuje przesyłki prawie na cały świat. Odbiorca, który określił adres dostawy, będzie importerem zakupionego produktu i z obowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów kraju przeznaczenia.

Zakupione towary mogą podlegać cłom, podatkom importowym, oraz opłatom pobieranych przez państwo docelowe.

Zarówno podatek importowy jak i opłata celna są wyłączną odpowiedzialnością kupującego. Prosimy upewnić się, że towary zamówione przez Państwa nie zostaną zatrzymane przy wjeździe do Państwa kraju, a obowiązujące przepisy celne są dla Państwa akceptowalne.

NaszyjnikzImieniem.pl nie ma żadnej kontroli nad tymi opłatatami i nie jest w stanie przewidzieć, czy dana przesyłka zostanie zatrzymana w Urzędzie Celnym. Obowiązkiem odbiorcy jest skontaktowanie się z lokalnym Urzędem Celnym, aby uzyskać więcej informacji. Gdy wymagane są procedury odprawy celnej, może to spowodować opóźnienia w dostawie, niezależne od NaszyjnikzImieniem.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.


Polityka prywatności i ograniczenie odpowiedzialności

NaszyjnikzImieniem.pl dokłada wszelkich starań, aby kolory, projekty i styl produktów, które znajdują się na stronie internetowej odzwierciedlały jak najlepiej rzeczywisty obraz sprzedawanego towaru. Jednak NaszyjnikzImieniem.pl zastrzega sobie, że opisy produktów, zdjęcia lub inne treści ze strony NaszyjnikzImieniem.pl mogą być niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub mogą zawierać błędy. Mogą wystąpić również graficzne, cyfrowe lub fotograficzne różnice spowodowane przyczynami technicznymi. Rzeczywiste kolory oraz obraz produktu, które można zobaczyć na stronie NaszyjnikzImieniem.pl zależą od monitora i innych czynników technicznych. Jeśli produkt oferowany przez NaszyjnikzImieniem.pl nie jest taki jak opisano, jedynym rozwiązaniem jest, aby zwrócić go w nieużywanym stanie.

Wszystkie wadliwe produkty ze strony NaszyjnikzImieniem.pl objęte są gwarancją i można je wymienić lub zwrócić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie NaszyjnikzImieniem zrzeka się udzielenia gwarancji lub rekojmi, wyraźnych lub domniemanych jakiegokolwiek rodzaju, w odniesieniu do produktów sprzedawanych na stronie NaszyjnikzImieniem.pl. Zgadzasz się, że jedynym i wyłącznym zobowiązaniem NaszyjnikzImieniemimie.pl jest cena zamawianego produktu. W żadnym wypadku NaszyjnikzImieniem.pl jej dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele nie będą odpowiedzialni za szczególne, pośrednie odszkodowania za straty moralne związane ze sprzedawanymi produktami.
NaszyjnikzImieniem zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówienia według własnego uznania.

Użycie Twoich danych osobowych w celach marketingowych

Logując się na ten newsletter, zgadzasz się na otrzymywanie ofert specjalnych oraz informacji o promocjach NaszyjnikzImieniem Można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając na odnośnik z wiadomości e-mail.